gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktBUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA SIEWIERZA
- UMOCNIENIA RZEKI PRZEMSZY MATERACAMI
GABIONOWYMI ORAZ NARZUTEM KAMIENNYM

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.
Wykonawca umocnień rzeki: Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński
W roku 2010 wykonaliśmy umocnienia rzeki Przemszy w rejonie nowo wybudowanych mostów drogowych.

Prace obejmowały:
  • Umocnienie koryta rzeki materacami gabionowymi gr. 0,3 m w ilości 1,8 tys. m2,
  • Umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym gr. 0,5 m w ilości 1,8 tys. m2,

Prace prowadzone były w bardzo trudnych warunkach przy kilkakrotnych wezbraniach powodziowych.Powrót