gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
Kontakt

Budownictwo Hydrotechniczne Robert Śliwiński


Budownictwo hydrotechniczne

Dziedzina budownictwa skupiająca się wokół tematów związanych z gospodarką wodną. Budownictwo hydrotechniczne możemy podzielić według kilku kryteriów. Jednym z nich jest kryterium zastosowane w aktach prawnych. Według niego budownictwo hydrotechniczne dzieli się na morskie i śródlądowe.

Inny podział budownictwa hydrotechnicznego możemy zastosować biorąc pod uwagę przeznaczenie budowli. Stosując takie podejście, budownictwo hydrotechniczne obejmuje budowle wodne zabezpieczające przed niszczącym działaniem wody oraz budowle wodne wykorzystujące wodę.

Budownictwo hydrotechniczne skupiające się na ochronie przed niszczącym działaniem wody obejmuje przede wszystkim:

 • budowle regulacyjne chroniące brzegi przed erozją boczną: tamy równoległe oraz tamy poprzeczne zwane ostrogami, a także opaski brzegowe;
 • wały przeciwpowodziowe chroniące tereny przyległe przed zalewaniem.

 • Budownictwo hydrotechniczne skupiające się na wykorzystaniu wód to przede wszystkim stopnie wodne i poszczególne budowle wchodzące w ich skład, między innymi:

 • zbiorniki wodne służące retencjonowaniu wody,
 • elektrownie wodne służące produkcji energii elektrycznej,
 • śluzy żeglugowe służące pokonywaniu różnic poziomów wody przez jednostki pływające,
 • jazy i budowle upustowe służące przepuszczaniu wody, a tym samym służące do regulacji poziomu wody w zbiornikach oraz regulacji odpływu.

 • Budownictwo hydrotechniczne wykorzystujące wodę to również:

 • ujęcia wody dla różnych potrzeb, między innymi dla ludności, przemysłu, energetyki cieplnej czy nawodnień rolniczych,
 • budownictwo rekreacyjne np. przystanie, pomosty, bulwary, plaże.
 • Budownictwo hydrotechniczne, niezależnie od kryterium podziału jakie zastosujemy, jest bardzo ważną dziedziną budownictwa, powszechnie obecną w wielu dziedzinach gospodarki: energetyce, drogownictwie, żegludze, rolnictwie, transporcie, a także w wielu gałęziach przemysłu oraz w budownictwie ogólnym.

  Budownictwo hydrotechniczne w inwestycjach UHRS

  Budownictwo hydrotechniczne śródlądowe to przeważający zakres działalności naszej firmy. Przez 15 lat działalności zrealizowaliśmy ponad 30 inwestycji hydrotechnicznych i uczestniczyliśmy w prestiżowych projektach z zakresu budownictwa hydrotechnicznego takich jak np. Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko – pomorskim, czy Dokończenie budowy Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.Przeważający zakres naszej działalności w budownictwie hydrotechnicznym to budowle regulacyjne i zabezpieczenia brzegów rzek i kanałów.

          NASZA OFERTA TO:
  • BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE
  • KONSTRUKCJE GABIONOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
  gabiony Kosze gabionowe worki gabionowe

  Zatrudniamy w swoich szeregach wysoce wykwalifikowaną kadrę z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem inżynierskim. Posiadamy nowoczesny sprzęt umożliwiający nam wykonywanie wszelkich prac budowlanych wraz z obsługą pomiarową prowadzonych robót na najwyższym poziomie. Nasi inżynierowie posiadają wymagane uprawnienia do projektowania, kierowania oraz nadzorowania prac w budownictwie. Zarówno podczas projektowania jak i wykonawstwa stosujemy proekologiczne rozwiązania i materiały kierując się współdziałaniem z naturą, starając się w niczym nie zakłócać jej harmonii.

          Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.