gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
Kontakt

Gabiony i materace gabionowe


Gabiony

Gabiony to zazwyczaj prostopadłościenne elementy budowlane wykonane z siatki stalowej i wypełnione kruszywem. Występują pod postacią koszy, materacy i walcy siatkowych.

Gabiony różnią się między sobą wymiarami, rodzajem siatki, kształtem i wielkością oczek, rodzajem drutu, sposobem zabezpieczenia przed korozją, a także rodzajem materiału, którym są wypełnione.

Dzięki swojej budowie gabiony umożliwiają tworzenie konstrukcji budowlanych o dowolnych wymiarach, świetnie dopasowujących się do warunków terenowych.

Przeznaczenie gabionów

W zależności od odmiany gabionów, są one przeznaczone do budowy umocnień przeciw erozyjnych na skarpach i pod wodą oraz konstrukcji oporowych. Stosuje się je w budowie, modernizacji i naprawie: dróg lądowych lub wodnych i w komunikacyjnych obiektach inżynierskich.

Odmiany gabionów

Kosze gabionowe

  • Budowa konstrukcji oporowych podtrzymujących lub zastępujących w części albo całości budowle ziemne.
  • Umocnienia brzegów zbiorników wodnych lub obiektów komunikacyjnych przyległych do tych zbiorników wodnych.
  • Budowa lub wzmacnianie podpór mostowych.
  • Budowa lub wzmacnianie obiektów albo urządzeń komunikacyjnych.
2. Kosze gabionowe z elementem kotwiącym
  • Budowa konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego.
3. Materace gabionowe
  • Budowa brodów oraz konstrukcji powstrzymujących erozję dna i brzegów dróg, zbiorników wodnych i cieków w pobliżu podpór mostów.
  • Budowa konstrukcji przeciwerozyjnych budowli ziemnych i innych budowli komunikacyjnych.
4. Worki gabionowe
  • Budowa konstrukcji zapobiegających erozji w ciekach wodnych, w szczególności w sąsiedztwie podpór mostów
  • Zabezpieczanie obiektów komunikacyjnych
  • Likwidacja skutków rozmycia dna przy podporach mostów

Gabiony w inwestycjach UHRS

Od początku działalności naszej firmy, konstrukcje gabionowe stanowią bardzo ważną część naszych realizacji. Kosze, materace, a także worki gabionowe to najczęściej stosowany przez nas materiał do budowy konstrukcji oporowych i przeciwerozyjnych oraz zabezpieczania dna i brzegów rzek oraz kanałów przed rozmyciem.

W zależności od charakteru inwestycji stosujemy gabiony w budownictwie hydrotechnicznym oraz drogowym. Mamy na swoim koncie ponad 220 tys. m3 koszy, materacy i worków gabionowych.

Gabiony – przykłady zastosowań

Przykładowe zastsowanie gabionów w inwestycjach realizowanych przez UHRS

Kosze gabionowe

Kosze gabionowe jako elementy konstrukcji oporowych w nasypach drogowych

Konstrukcja oporowa z koszy gabionowych Gabionowa konstrukcja oporowa Konstrukcja oporowa nasypu drogowego z gabionów

Kosze gabionowe jako elementy zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp

Zabezpieczenie skarp koszami gabionowymi Antyerozyjne zabezpieczenie skarp gabionami

Kosze gabionowe jako elementy nabrzeża pionowego

Nabrzeże wykonane z koszy gabionowych

Kosze gabionowe jako elementy zabezpieczenia przeciw osuwiskowego skarp rzek

Zabezpieczenie brzegu rzeki - zabezpieczenie anty osuwiskowe

Kosze gabionowe z elementem kotwiącym

Kosze gabionowe z elementem kotwiącym

Materace gabionowe

Materace gabionowe jako elementy zabezpieczenia brzegów rzek i kanałów

Elementy zabezpieczenia brzegów rzek Gabionowe elementy zabezpieczenia brzegów rzek i kanałów Elementy zabezpieczenia brzegów rzek materacami gabionowymi

Materace gabionowe jako elementy konstrukcyjne budowli regulacyjnych

Element konstrukcyjny z materacy gabionowych

Worki gabionowe

Worki gabionowe jako elementy konstrukcyjne budowli hydrotechnicznych

Elementy konstrukcyjne budowli hydrotechnicznych Elementy konstrukcyjne z worków gabionowych

Worki gabionowe jako zabezpieczenie podpór mostowych

Zabezpieczenie podpór mostowych workami gabionowymi