gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktPRZEBUDOWA UJĘCIA WODY WRAZ
Z KANAŁEM DOPROWADZAJĄCYM
Z WISŁY W ANWIL S.A. we Włocławku

Inwestor: Anwil SA
Generalny Wykonawca: Hydrobudowa Polska S.A. / Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o / PBG S.A.
Wykonawca robót hydrotechnicznych: Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński
W związku z postępującym procesem erozji dna rzeki Wisły, a co za tym idzie obniżeniem się zwierciadła wody, znacznie pogorszyły się warunki pracy ujęcia wody w Anwil S.A. we Włocławku.
W roku 2010/2011, zrealizowaliśmy roboty polegające na wykonaniu pogłębienia istniejącego kanału doprowadzającego wodę z rzeki Wisły do istniejącej pompowni, oraz wykonaniu ubezpieczeń skarp kanału w części podwodnej i nadwodnej.

Prace obejmowały:
  • Rozbiórka ubezpieczeń betonowych gr. 20cm w ilości 8684,66 m2,
  • Roboty pogłębiarskie – pogłębienie kanału w ilości 3000,00 m3,
  • Roboty ziemne – wykopy i nasypy w ilości 6936,40 m3,
  • Wykonanie ubezpieczenia skarp materacami gabionowymi gr. 0,3m w ilości 6588,00 m2,
  • Ułożenie geowłókniny filtracyjnej pod materace gabionowe w ilości 12352,50 m2,
  • Plantowanie skarp w ilości 8102,60 m2,
  • Humusowanie i darniowanie w ilości 5160 m2.

Zrealizowana inwestycja umożliwi poprawną pracę ujęcia wody w pełnym zakresie przepływów w rzece, również przy przepływach niżówkowych.Powrót