gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktZABEZPIECZENIE SKARPY
WIŚLANEJ W WYSZOGRODZIE

(wg własnego projektu))

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Generalny Wykonawca : Hydrotechnika Colcrete von Essen
Podwykonawca : Usługi Hydrotechniczne Robert ŚliwińskiW 2007 roku zaprojektowaliśmy zabezpieczenie podnóża wysokiej skarpy wiślanej w Wyszogrodzie przed działaniem wód wezbraniowych
na odcinku od km 586,800 do ubezpieczeń przy nowym moście w km 587,700.Projekt zrealizowaliśmy w okresie październik 2008r. – grudzień 2009r. Inwestycja znajduje się w obszarze Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”. Zakres robót obejmował :
  • Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego na materac taśmowy w ilości 1286 m3
  • Wykonanie podwodnego i nadwodnego narzutu kamiennego w ilości 3468 m3
  • Formowanie i zagęszczanie nasypów w ilości 28252 m3
  • Ułożenie materacy gabionowych gr. 0,30 m w ilości 3194 m2
  • Ułożenie koszy gabionowych w ilości 2915 m3
  • Układanie dróg technologicznych z płyt żelbetowych w ilości 1830 m2
  • Roboty betonowe w ilości 422 m3
  • Roboty ziemne w ilości 4658 m3
Ta inwestycja pozwoli miastu Wyszogród bezpiecznie eksploatować tereny znajdujące się na górnej krawędzi skarpy wiślanej oraz umożliwi mieszkańcom bezpośredni kontakt z wodą poprzez stworzenie ciągu spacerowego między osiami starego i nowego mostu.

Powrót