gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktPRZEBUDOWA DK 79 W JAWORZNIE -
BUDOWA MURÓW OPOROWYCH Z GABIONÓW

Inwestor: Gmina Jaworzno
Generalny Wykonawca: Budimex Dromex S.A.
Wykonawca Murów Oporowych: Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński
W ramach inwestycji wybudowaliśmy trzy mury oporowe z gabionów służące do ustabilizowania nasypu
wzdłuż fragmentów Trasy Śródmiejskiej w Jaworznie na Śląsku.
Mury mają zmienną wysokość 2÷4m i szerokość w podstawie 3÷4m
Łączna długość murów – ok. 300 m.
Prace prowadziliśmy w okresie grudzień 2007 – maj 2008r.
Podczas tej inwestycji wykonaliśmy blisko 3 tys. m3 gabionów.Powrót