gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktREMONT PROGU PIĘTRZĄCEGO
DOLNE STANOWISKO
STOPNIA WODNEGO WŁOCŁAWEK

(wg własnego projektu)

Inwestor: Koncern Energetyczny Energa S.A.
Wybudowany w latach dziewięćdziesiątych próg zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji Stopnia Wodnego Włocławek, ale wymaga ciągłych prac zabezpieczających i remontowych ze względu na znaczne prędkości przepływającej przez niego wody.
W 2007 roku wykonaliśmy zabezpieczenie korpusu budowli specjalnie zaprojektowanymi do tych potrzeb płytami żelbetowymi w ilości 3500m2.


Powrót