gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktBUDOWA OBWODNICY INOWROCŁAWIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 15 i 25.
ETAP I OD DK 15 DO DK 25Inwestor : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Podwykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Dalszy podwykonawca : Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński
Inwestycja zrealizowana została w okresie od listopada 2016 do czerwca 2017 roku i polegała na wykonaniu wzmocnienia
skarp nasypu na terenach zalewowych od km 15+153,1 do 15+901,94 na łącznej długości 1487 m.

Zakres prac obejmował :

• Rpboty naziemne
• Materace gabionowe na geowłókninie
• Przyporę z koszy gabionowych

Powrót