gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktZABEZPIECZENIE RUROCIĄGÓW NA WIŚLE k/PŁOCKAInwestor: PERN "Przyjaźń" S.A
Generalny Wykonawca: Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński


W czerwcu 2015r. ukończyliśmy inwestycję, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu wypłyconych,
w miejscu przejścia przez rzekę Wisłę, rurociągów naftowych.
Roboty prowadzone były ze środków pływających , przy współpracy ekipy nurkowej, a zakres prac obejmował między innymi:

Zakres prac obejmował:
• Oznakowanie wg przepisów żeglugowych rejonu robót w strefie szlaku żeglownego
• Wytyczenie i oznakowanie strefy robót w wodzie
• Wykonanie materaca taśmowego grub. 1,0 m w ilości 4700 m2
• Podczepienie geowłókniny pod materac taśmowy w ilości 4700 m2
• Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego na materac w ilości 940 m3
• Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego wokół materacy w ilości 1400 m3
• Wypełnienie worków z piaskiem dla wykonania umocnień w ilości 260 m3
• Bieżąca obsługa geodezyjna i pomiary geodezyjne (sondaż)
Powrót