gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktBUDOWA BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ – OPASKI BRZEGOWEJ O DŁUGOŚCI 485M STANOWIĄCEJ BUDOWLĘ REGULACYJNĄ W KM 469-470 RZEKI WISŁY, W M. RADWANKÓW KRÓLEWSKIInwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Generalny Wykonawca: Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński


W październiku 2014r. ukończyliśmy inwestycję, która polegała na zabezpieczeniu silnie erodowanego prawego brzegu rzeki Wisły poprzez budowę opaski
o konstrukcji faszynowo-kamiennej i ubezpieczenie skarpy narzutem kamiennym w płotkach.

Zakres prac obejmował:
• Roboty przygotowawcze : ścinanie i karczowanie drzew i krzewów
• Materac faszynowo-kamienny gr. 1,0 m w ilości 8900 m2
• Narzut kamienny podwodny i nadwodny w ilości 5944 m3
• Narzut kamienny w płotkach na podkładzie z geowłókniny w ilości 8036 m2
• Wydobycie urobku pogłębiarką z wbudowaniem w nasyp, przemieszczeniem urobku i formowaniem nasypu w ilości 17390 m3
Powrót