gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktPRZEBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH W ELEKTROWNI
RYBNIK S.A. WRAZ Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ – BUDOWA MURU OPOROWEGO Z GABIONÓWInwestor: ELEKTROWNIA RYBNIK S.A
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA
Wykonawca Muru Oporowego: Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński
W sierpniu 2012r. ukończyliśmy inwestycję polegającą na umocnieniu budowanego nasypu drogowo – kolejowego murem oporowym z gabionów i siatką kotwiącą.
Zakres prac obejmował:
• Budowę muru oporowego z gabionów dł. 560m i wysokości do 4 m w ilości 1600 m3
• Ułożenie siatki kotwiącej gabiony o długości w głąb nasypu do 7 m w ilości 10700 m2
• Ułożenie geowłókniny separacyjnej za gabionami w ilości 2600 m2Powrót