gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktPRACE REMONTOWE I ODTWORZENIOWE
PROGU PODPIĘTRZAJĄCEGO
STOPIEŃ WODNY WE WŁOCŁAWKU

(wg własnego projektu)

Inwestor: ENERGA HYDRO Sp. z o.o.
Wykonawca: Usługi Hydrotechniczne Robert ŚliwińskiWybudowany w roku 1999 próg podpiętrzający dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku miał mieć
charakter tymczasowy, a jego żywotność eksploatacyjna została określona na 8 - 10 lat do czasu wybudowania stopnia podpierającego w rejonie
Nieszawa – Ciechocinek.
Ponieważ przewidywany okres eksploatacji progu minął w 2009 roku, zrobiliśmy projekt prac zabezpieczających i odtworzeniowych na progu, które umożliwią
bezpieczne warunki eksploatacyjne jazu i elektrowni przez kolejne lata.
W 2010 roku przystąpiliśmy do realizacji inwestycji, którą zakończyliśmy w październiku 2011r.

Zakres robót obejmował:
- wykonanie podwodnego narzutu z kamienia ciężkiego z formowaniem w ilości 10173 m3
- wykonanie nadwodnego narzutu z kamienia ciężkiego z formowaniem w ilości 997,20 m3
- wykonanie i wbudowanie worków gabionowych w ilości 8062 szt.
- ułożenie siatki gabionowej z kotwieniem w ilości 7296,80 m2
- podwodne roboty betonowe, w tym naprawa podwodnej konstrukcji betonowej progu w ilości 448,71m3
- wykonanie pomiarów kontrolnych w ilości 12 szt.Powrót