gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
Kontakt• NAPRAWA UBEZPIECZENIA ZAPORY BOCZNEJ STOPIEŃ – WISTKA SW WŁOCŁAWEK.Inwestor : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Generalny podwykonawca : Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński
Inwestycja zrealizowana została w okresie od października do grudnia 2017 roku i polegała na uzupełnieniu piaskiem wyrw w skarpie odwodnej zapory bocznej
Stopień – Wistka na dwóch odcinkach o łącznej długości 483 m oraz ubezpieczeniu nasypu narzutem kamiennym w płotkach.

Zakres prac obejmował :

• Wydobycie urobku koparką na pontonie
• Wbudowanie urobku w nasyp z formowaniem
• Ubezpieczenie skarp nasypu narzutem kamiennym w płotkach

Powrót