gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
KontaktPRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTÓW STOPNIA WODNEGO WE WŁOCŁAWKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIMInwestor : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Generalny Wykonawca : PRI POL-AQUA S.A.
Podwykonawca : Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński
W latach 2013 - 2015 zrealizowaliśmy inwestycję, której przedmiotem był remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku : Zapory Czołowej i Śluzy.

ZAPORA CZOŁOWA

• Poprawa zagęszczenia korpusu i podłoża zapory
• Rozbiórki dróg, chodników, schodów i odwodnienia
• Odbudowa ciągów komunikacyjnych
• Odbudowa żelbetowych elementów odwodnienia
• Przesłona przeciwfiltracyjna
• Odbudowa drenaży
• Odwodnienie studni drenażu szczelinowego
• Remont betonowych płyt ubezpieczenia skarpy odwodnej
• Modernizacja elementów komunikacji
• Ścianka stalowa dla zabezpieczenia korony zapory
• Ogrodzenia
• Roboty sanitarne

ŚLUZA
• Roboty naprawcze płyt awanportu śluzy
• Dylatacje awanportu śluzy
• Roboty naprawcze ścian awanportu
• Roboty naprawcze nawierzchni z odwonieniem liniowym i studzienkami
• Grobla
• Instalacje sanitarne

Powrót