gabiony
kosze gabionowe
materace gabionowe
budownictwo hydrotechniczne
uśługi hydrotechniczne
UHRS - Gabiony
O firmie
Zrealizowane
W trakcie
realizacji
Referencje
Kontakt

OBECNIE JESTEŚMY W TRAKCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH INWESTYCJI

 • REMONT OSTROGI NR 8/738 NA RZECE WIŚLE

  Inwestor : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Generalny Wykonawca : Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński


  Zakres prac :

  • Materace faszynowo-kamienne
  • Narzut z kamienia ciężkiego
  • Faszynada
  • Materace gabionowe
  • Brzegosłon


 • WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH LINII POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

  Inwestor : Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
  Generalny Wykonawca : Budimex S.A.
  Podwykonawca : Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński


  Zakres prac :

  • Odtworzenie skarp
  • Gabiony
  • Darniowanie • BUDOWA OBWODNICY INOWROCŁAWIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 15 i 25. ETAP I OD DK 15 DO DK 25

  Inwestor : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
  Podwykonawca : Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński


  Zakres prac :

  Wykonanie wzmocnienia skarp nasypu na terenach zalewowych od km 15+153,1 do 15+901,94 :
  • Roboty ziemne
  • Geowłóknina separacyjna
  • Materace gabionowe
  • Przypora z koszy gabionowych